Odbudowa przymurowego domu przy ul. Kilińskiego PDF Drukuj Email
   Mieszkańcy Przeworska zapewne zapomnieli już o czasach świetności domu przy ul. Kilińskiego 25. Budynek z przełomu XVIII i XIX wieku, nakryty gontowym czterospadowym dachem z okapem opartym na kroksztynach niewątpliwie straszy dzisiaj swoim wyglądem.

   Dom przy ul. Kilińskiego, wchodzący w skład zespołu dawnej drewnianej zabudowy przymurowej, wznoszonej przez uboższe mieszczaństwo na przełomie XVIII i XIX wieku z wykorzystaniem murowanego muru obronnego, położony jest na terenie objętym stałą ochroną konserwatorską. Budynek do października 2008 r. był w posiadaniu osób prywatnych, nieposiadających uregulowanego stanu prawnego. Po roku 2008 Gmina Miejska Przeworsk stała się współwłaścicielem obiektu. Dwa lata później, zmierzając do odbudowy budynku, Gmina Miejska Przeworsk przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej.
  
   W chwili obecnej stan techniczny zabytku jest katastrofalny, co zagraża życiu ludzi przechodzących bezpośrednio przy budynku. Zachodzi konieczność natychmiastowego przystąpienia do prac budowlanych, zmierzających do odbudowania perełki architektonicznej - przymurowego drewnianego domu mieszkalnego. Podobną zabudową może poszczycić się jedynie Złota Uliczka w Pradze.
  
   Z uwagi na wysoki koszt inwestycji oraz brak środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Przeworsk, w ramach ministerialnego programu DZIEDZICTWO KULTUROWE, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie odbudowy zabytku.
   Obiekt po odbudowie przeznaczony będzie do ogólnodostępnej prezentacji, przybliżającej dawną architektoniczną zabudowę drewnianą występującą na terenie Przeworska oraz na siedzibę organizacji pożytku publicznego zajmującej się opieką nad zabytkami na terenie miasta Przeworska.
  
  W ramach prac budowlanych odtworzone zostaną dwa zabytki, tj. przymurowy budynek oraz fragment zlokalizowanego na zagospodarowywanej działce muru obronnego stanowiącego integralną część budynku, tj. ścianę zewnętrzną.     

Źródło: Urząd Miasta Przeworska

 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU